МОН УКРАЇНИ НАДАЛО РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА НАПРЯМКАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У 2022/23 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Автор 01 серп.,2022

    Міністерство освіти і науки України підкреслює, що позашкільна освіта є важливою складовою системи освіти, метою і завданням якої є розвиток здібностей дітей у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, національно-патріотичне виховання, формування моральних цінностей, здобуття первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності особистості.

     У новому 2022/2023 навчальному році освітню діяльність в закладах позашкільної освіти рекомендується розпочати 1 вересня 2022 року. При цьому форма організації освітнього процесу (очна, дистанційна, змішана) обирається в залежності від безпекової ситуації в кожному окремому населеному пункті.

          Для забезпечення організаційних аспектів діяльності закладів позашкільної освіти МОН України пропонує керуватися нормативно-правовими документами:

 

  • Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 №2136-IX;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 267 «Деякі питання затвердження фінансових документів та казначейського обслуговування в умовах воєнного стану»;
  • листи МОН від 06.03.2022 № 1/3371-22 «Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій»; від 18.03.2022 № 1\3544-22 «Про забезпечення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти під час дії воєнного стану»; від 19.03.2022 №1/3556-22 «Закладам освіти, установам, які вимушені змінити місце розташування у зв’язку з проведенням в місцях їх розташування бойових дій або тимчасовою окупацією території України, необхідно перейти на обслуговування до органів казначейства за новою адресою розташування»; від 29.03.2022 № 1/3737-22 «Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану»; від 04.04.2022 № 1/3872-22 «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»; від 14.04.2022 № 1/4142-22 «Про організацію роботи закладів позашкільної освіти».

           Керівники закладів освіти несуть персональну відповідальність за організацію безпечних умов для здобувачів освіти та всіх працівників закладу у разі проведення освітнього процесу в очному форматі. Освітній процес в очному режимі запроваджується в приміщеннях або будівлях закладу освіти тільки в межах розрахункової місткості споруд цивільного захисту, що можуть бути використані для укриття учасників освітнього процесу в разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших відповідних сигналів оповіщення.

          Під час організації дистанційного навчання рекомендується  використовувати методичні рекомендації щодо навчання за допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті (лист МОН від 19.05.2020 № 6/643-20) (https://mon.gov.ua/ua) та відповідні навчальні матеріали, розміщені на сайтах та соціальних сторінках державних центрів позашкільної освіти:

     Звертається увага, що в умовах збройної агресії російської федерації пріоритетом у педагогічній діяльності кожного педагогічного працівника закладів позашкільної освіти всіх типів повинно бути національно-патріотичне виховання дітей та молоді відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом МОН від 06.06.2022 № 527, зі змінами від 23.06.2022 № 586.

 

     Рекомендації щодо організації освітньої діяльності за основними напрямами позашкільної освіти.

 

                     Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти

        Пріоритети в освітній діяльності закладів еколого-натуралістичного напряму на 2022/23 начальний рік:

-оновлення змісту навчальних програм еколого-натуралістичного напряму в частині надання переваги навчальним програмам, інтегрованим курсам, що мають релевантний в умовах війни контент, а також адаптація програм під запити дітей в умовах сьогодення;

- запровадження дослідницького підходу та проєктних технологій в освітньому процесі, як основного інструменту формування екологічної компетентності здобувачів освіти;

- застосовування дистанційного навчання, цікавих майстер-класів, фотопленерів, віртуальних квестів, аграрного дослідництва та екомоніторинуг, гейміфікації навчання, віртуальних подорожі та екскурсій;

- робота з онлайн-ресурсами (телеграм-канали «Дистанційка НЕНЦ» і «НЕНЦ МОН PRO», онлайн-платформа Природничої школи учнівської молоді тощо);

- створення зоохостів та флорохостелів для тварин і рослин при закладах позашкільної освіти;

- залучення дітей разом із батьками до роботи за доглядом домашніх тварин, які втратили своїх господарів під час воєнних дій. Час, проведений із рослинами та тваринами, відволікає дітей від пережитого;

- створення умов для професійного розвитку працівників закладів позашкільної освіти (організація психолого-педагогічних заходів в змішаному форматі);

- тренінгова діяльність, курси підвищення кваліфікації, профільні конференції, семінари. З 2023 року НЕНЦ відновлює проведення циклу тренінгів з еколого-патріотичного виховання молоді.

        Для створення ефективного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму (в умовах «обмежень» — часових, просторових, психологічних, ресурсних тощо) можна користуватися рекомендаціями розміщеними за посиланням. Цікаві навчальні матеріали (онлайн-заняття) для здобувачів освіти розміщено на Telegram-каналі під назвою «Дистанційка НЕНЦ».

      Навчальні програми гуртків еколого-натуралістичного напряму можна знайти за посиланням:

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/progr-2018.pdf

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/prog-2018.1.pdf

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/programms1.pdf

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/programms.pdf

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/PROG%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.pdf

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2021/08/zbirka2021-1.pdf

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2015/01/prog_Zvedenyuk.pdf

          Цикл навчальних лекторіїв для здобувачів освіти (екологічний, біологічний, агрономічний напрями): «Еко-абетка НЕНЦ», «Лекторій з дисципліни «Загальна біологія», «Цикл лекцій з дисципліни «Біологія людини», віртуальні виставки та віртуальні екскурсії ртозміщено на Youtube-каналі НЕНЦ.

          Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти

           Для надання доступу до якісного освітнього контенту оновлено сайт Національного центру малої академії наук України (https://man.gov.ua/) та онлайн платформи (http://platform.man.gov.ua/), де розміщено текстові, відео- й аудіоматеріали для вихованців і педагогів позашкільної освіти.

       Мала академія наук України докладає значних зусиль для задоволення освітніх потреб сучасної учнівської молоді, продиктованих вимогами часу (STEM, хімія, біологія, IT, екологія тощо) із заходами, спрямованими на розвиток особистості й виховання, базоване на цінностях. Серед них: лекторії, дослідницько-експериментальні курси, навчально-тренінгові заняття та школи із циклу природничих, гуманітарних, наук, STEM, напряму ІТ, які проводяться на базі освітніх просторів НЦ «МАНУ» лабораторії хіміко-біологічних експериментальних досліджень ExLab і STEM-лабораторії МАНЛаб; короткі навчальні курси, середньотермінові програми з поглибленого вивчення окремих дисциплін, воркшопи з розвитку в дітей дослідницьких компетентностей, громадянських компетентностей й навиків культурної дипломатії, підприємництвакомунікативних навиків і креативного мислення;

       Слідкувати за анонсами освітніх заходів і новинами НЦ “МАНУ” можна також і в соціальних мережах: https://www.facebook.com/JAS.Ukraine/https://www.instagram.com/jas.ukraine/.

          Навчально-методичні, в тому числі навчальні програми, матеріали за дослідницько-експериментальним напрямом, розміщено у вільному доступі за посиланням. Зокрема, навчальні програми з дослідницько-експериментального напряму розміщені за посиланнями:

1. Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Філософія та суспільствознавство.

2. Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Математика. Фізика і астрономія.

3. Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Технічні науки.

4. Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Хімія та біологія.

5. Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницькоекспериментальний напрям. Науки про Землю.

6. Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Мовознавство. Історія.

7. Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство.

8. Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Комп’ютерні науки.

9. Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Економіка.

10. Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Екологія та аграрні науки.

                Національно-патріотичне виховання та туристсько-краєзначий напрями позашкільної освіти

        Пріоритетним напрямом роботи є національно-патріотичне виховання.      

 Туризм і краєзнавство залишаються популярними в середовищі учнів та вихованців як важливі засоби формування особистісних якостей молодої людини.

        У 2022/23 навчальному році рекомендується при складанні навчальних програм з урахуванням нових викликів, більше навчальних годин приділити набуттю дітьми компетентностей орієнтування на місцевості з картою та без неї, долати природні та штучні перешкоди, долати великі відстані з навантаженням, організовувати польовий побут, надавати першу домедичну допомогу тощо. Саме такі компетентності, необхідні для захисту України, дій у надзвичайних ситуаціях, набуваються в гуртках туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів.

          Особливістю проведення освітньої діяльності з туристсько-краєзнавчого напряму є обов’язкове погодження місця та часу навчальних занять та інших заходів поза межами закладів освіти (особливо в природному середовищі, поза межами населених пунктів) з місцевими військовими адміністраціями, органами місцевої державної влади та самоврядування.

          З метою організації роботи гуртків туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів позашкільної освіти Українським державним центром національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді підготовлено Методичні рекомендації щодо організації роботи гуртків туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів позашкільної освіти, які розміщені на сайті УДЦНПВКТУМ.

           Програми з позашкільної освіти військово-патріотичного, туристсько-краєзнавчого та туристсько-спортивного напрямів можна знайти за посиланням.

Розробки занять під гаслом «Знання для перемоги» розміщені на сайті УДЦНПВКТУМ.

           Ознайомитись з роботою УДЦНПВКТУМ та позашкільних закладів освіти туристсько-краєзнавчого напряму можна на таких соціальних сторінках:

Facebook УДЦНПВКТУМ

Facebook "Джура"

Instagram УДЦНПВКТУМ

YouTube УДЦНПВКТУМ

Telegram УДЦНПВКТУМ

Telegram "Джура"

                        Науково-технічний напрям позашкільної освіти

        Для організації роботи з вихованцями рекомендують використовувати наступні матеріали:

         Навчальні програми:

1. Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Підготовка операторів БПЛА» (автори: Р. Ткачук, Л. Пасхалова). Для керівників авіамодельних гуртків закладів позашкільної освіти.

2. Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного напряму «Судномоделювання і судномодельний спорт «Командою на абордаж» (для дітей з особливими освітніми потребами) (автори: Є. Шитікова, Л. Пасхалова, І. Когут, Р. Маринич). Для керівників судномодельних гуртків закладів позашкільноїосвіти.

3. Навчальні програми з позашкільної освіти, науково-технічний напрям (випуск 5). У збірнику представлено програми з науково-технічного напряму позашкільної освіти (інформаційно-технічного, художньо-технічного, профілів навчання). Для педагогічних працівників закладів позашкільної та загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, фахівців, які займаються питаннями позашкільної освіти.

                     Методичні рекомендації, положення, правила:

1. Методичні рекомендації для керівників гуртків історичної реконструкції закладів позашкільної освіти «Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах закладу позашкільної освіти», рекомендації до впровадження національно-патріотичного виховання підлітків і молоді у закладах позашкільної освіти (https://udcpo.com.ua/method-work/).

2. Методичні рекомендації для керівників гуртків авіа-, авто-, судномодельного спорту закладів позашкільної освіти «Дистанційне керування моделями» (https://udcpo.com.ua/method-work/).

3. Особливості застосування дистанційної форми навчання. Для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти (https://udcpo.com.ua/method-work/).

4. Положення, програми (регламенти) про проведення Всеукраїнських масових заходів серед дітей та учнівської молоді з науково-технічного напряму (https://udcpo.com.ua/polozhennia_ntn/).

5. Положення про проведення Всеукраїнських відкритих заходів із спортивно-технічних видів спорту та інших напрямів технічної творчості серед дітей та учнівської молоді (https://udcpo.com.ua/polozhennia_ntn/).

6. Правила змагань з судномодельного спорту. Правила змагань моделей класу F-МБ (https://drive.google.com/file/d/1LrCvGO_ZniDxHp6RIW2mbP4tqRN3-q0z/view).

7. Витяг з правил проведення змагань з судномодельного спорту (моделі рекомендовані для проведення змагань серед учнівської молоді) (https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1E528jqLiengcqLO_whjKkApXVnN5ao-w).  

8. Відеоматеріал: «Комплекс вправ з фізичної підготовки захисників України минулого» до Дня Конституції України (YouTube-канал УДЦПО, https://www.youtube.com/watch?v=8LaJFWDfZ6w).

                      Корисні Інтернет-ресурси:

1. Громадська організація «Федерація судномоделізму і судномодельного спорту України» (http://fsssu.org.ua/ru/).

2. Громадська організація «Федерація Автомодельного спорту України зі статусом «Національна» (https://rcracing.com.ua/trid/famsu/12698829554/2).

3.Федерація ракетомодельного спорту України (https://scu.org.ua/type_sport/raketomodelnij-sport/).

4. Комітет з фізичного виховання та спорту МОН (http://sportmon.org/about/).

5. «Молодіжна громадська організація «Київський Інтелект Клуб» (http://it-arena.org/).

                       Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти

          У новому навчальному році рекомендують використовувати такі навчально-методичні матеріали:

                      Навчальні програми:

1. Програма з позашкільної освіти «Вокальне мистецтво». Навчальна програма реалізується в гуртках, студіях, творчих об’єднаннях вокального мистецтва (https://udcpo.com.ua/metod_work/).

2. Програма з позашкільної освіти «Вокальне мистецтво». Навчальна програма реалізується в гуртках, студіях, творчих об’єднаннях вокального мистецтва (https://udcpo.com.ua/metod_work/).

3. Програма з позашкільної освіти «Дівочий хоровий спів». Навчальна програма реалізується в гуртках, студіях, творчих об’єднаннях дівочого хорового співу (https://udcpo.com.ua/metod_work/).

4. Програма з позашкільної освіти «Естрадна пісня». Навчальна програма реалізується в гуртках, студіях, творчих об’єднаннях естрадного мистецтва (https://udcpo.com.ua/metod_work/).

5. Програма з позашкільної освіти «Основи музичного мистецтва» Навчальна програма реалізується в гуртках, студіях, творчих об’єднаннях музичного мистецтва (https://udcpo.com.ua/metod_work/).

6. Програма з позашкільної освіти «Фольклорне мистецтво». Навчальна програма реалізується в гуртках, студіях, творчих об’єднаннях фольклорного мистецтва (https://udcpo.com.ua/metod_work/).

7. Програма з позашкільної освіти «Хлопчачий хоровий спів». Навчальна програма реалізується в гуртках, студіях, творчих об’єднаннях хлопчачого хорового співу (https://udcpo.com.ua/metod_work/).

8. Програма з позашкільної освіти «Акторська майстерність». Навчальна програма реалізується у гуртках, секціях, творчих об’єднаннях, клубах акторської майстерності (https://udcpo.com.ua/metod_work/).

9. Програма з позашкільної освіти «Театральне мистецтво». Навчальна програма реалізується у гуртках, секціях, творчих об’єднаннях, клубах театрального мистецтва (https://udcpo.com.ua/metod_work/).

10. Навчальна програма з позашкільної освіти «Циркове мистецтво». Навчальна програма реалізується у гуртках, секціях, творчих об’єднаннях, клубах циркового мистецтва (https://udcpo.com.ua/metod_work/).

                                   Методичні рекомендації, положення:

1. Рекомендації з досвіду роботи педагогів-позашкільників для керівників гуртків творчих колективів з метою організації гурткової роботи використовуючи різні форми освітнього процесу в умовах воєнного стану (https://udcpo.com.ua/method-work/).

2. Методичні рекомендації щодо особливостей організації освітнього процесу керівника гуртка художньо-естетичного напряму позашкільної освіти в дистанційному (онлайн) режимі (https://udcpo.com.ua/method-work/).

3. Методичні рекомендації для керівників гуртків декоративно-ужиткового (образотворчого) профілів щодо організації та проведення виставки «Знай і люби свій край» (https://udcpo.com.ua/method-work/).

4. Методичний посібник для керівників гуртків декоративно-ужиткового профілю художньо-естетичного напряму позашкільної освіти «Рукоділля для душі» (https://udcpo.com.ua/method-work/).

5. Для керівників гуртків та завідувачів відділами творчих колективів підготовлено діагностичну карту визначення рівня утруднень під час здійснення освітнього процесу в закладах позашкільної освіти та психологічну карту вихованця гуртка ЗПО (https://udcpo.com.ua/method-work/).

6. Положення про проведення Всеукраїнських масових заходів серед дітей та учнівської молоді з художньо-естетичного напряму (https://udcpo.com.ua/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/).

           Усі зазначені навчальні програми та інші матеріали розміщені у вільному доступі на офіційному вебсайті УДЦПО на сторінках відповідних напрямів позашкільної освіти https://udcpo.com.ua/.

Читали 32 разів Останнє редагування 01 серп.,2022
Оцініть матеріал!
(0 голосів)
Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі

КАЛЕНДАР ПУБЛІКАЦІЙ

« Серпень 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31