Звітування (6)

Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту», статті 38 Закону  України «Про повну загальну середню освіту», статті 20 Закону України «про дошкільну освіту», Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом МОН України № 178 від 23.03.2005 керівники закладів освіти Вараської міської територіальної громади проводять звітування  за 2020-2021 навчальний рік згідно графіка , що додається.

Упродовж  2020 року  діяльність управління освіти ,   закладів та установ освіти Вараської міської територіальної громади була спрямована на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі закладів  дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, створен­ня належних умов їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту  освітнього  процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. В управлінні освітисистематично проводились  наради з керівниками закладів та установ  освіти громади, апаратні наради при начальнику управління,  видавались  накази з основної діяльності,  з кадрових питань ,  на відрядження , заохочення тощо. Проводилась робота по виконанню власних рішень, рішень Вараської міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови,  нормативних документів  управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України , Кабінету Міністрів та Президента України та  виконання  інших нормативних документів. Підготовлено 25 проектів рішень Вараської міської ради та 20 проектів рішень виконавчого комітету. Упродовж звітного періоду здійснювалась відповідна робота по реалізації звернень  громадян. Всього в управлінні освіти та   закладах освіти було прийнято та розглянуто     55  звернень громадян у письмовій формі. Найбільше з них   стосувалися   освітнього   процесу , працевлаштування, з питань дотримання трудового законодавства , особисті  .

 УПРАВЛІНСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ.Упродовж 2019-2020 навчального року управлінням освіти Виконавчого комітету Вараської міської ради , його структурними підрозділами, закладами та установами освіти за активної підтримки    Вараської  міської ради,  виконавчого комітету   вживалися заходи для забезпечення належного функціонування освітньої галузі Вараської міської територіальної громади  , її подальшого розвитку. Основним завданням управління освіти та   закладів освіти  у 2019-2020  навчальному році було надання якісних освітніх послуг у сфері  дошкільної, загальної середньої та  позашкільної освіти. Пріоритетні  напрямки роботи: здійснення державної політики в галузі  дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; реалізація міських, обласних та державних програм розвитку галузі; збереження кількісних і якісних параметрів мережі   закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; створен­ня належних умов для їх функціонування й розвитку, удосконалення змісту  освітнього  процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків,  охоплення дітей дошкільною та повною загальною середньою освітою; упровадження нових державних стандартів у початковій та середній ланці;  подальше впровадження системи профільного навчання; інформатизація та комп’ютеризація  освітнього  процесу;  використання інформаційно-комунікаційних інтернет-технологій для створення єдиного освітнього інформаційного простору; модернізація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді; активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою; удосконалення системи  позакласної  роботи; забезпечення соціальних гарантій педагогічних працівників; зміцнення матеріально-технічної бази    закладів освіти.