Міністерство освіти і науки України підкреслює, що позашкільна освіта є важливою складовою системи освіти, метою і завданням якої є розвиток здібностей дітей у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, національно-патріотичне виховання, формування моральних цінностей, здобуття первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для соціалізації, подальшої самореалізації та професійної діяльності особистості.

     У новому 2022/2023 навчальному році освітню діяльність в закладах позашкільної освіти рекомендується розпочати 1 вересня 2022 року. При цьому форма організації освітнього процесу (очна, дистанційна, змішана) обирається в залежності від безпекової ситуації в кожному окремому населеному пункті.

          Для забезпечення організаційних аспектів діяльності закладів позашкільної освіти МОН України пропонує керуватися нормативно-правовими документами: